Povijest otoka Paga

Povijest otoka Paga

Primorje i otoci, pa tako i otok Pag, bili su naseljeni već u mlađe kameno doba, no prvi stanovnici za koje se zna po imenu bili su ilirsko pleme Liburni.

Otok Pag

U prvom stoljeću prije nove ere na otok prodiru Rimljani i pokoravaju Liburne. Iz tog razdoblja na otoku su ostali brojni tragovi, a među njima i čuveni vodovod čiji se odlično sačuvani podzemni dijelovi mogu i danas vidjeti u Novalji.

Rimski vodovod

U 7. stoljeću Hrvati naseljavaju otok. U burnim stoljećima koja su slijedila, smjenjivala se hrvatsko-ugarska, mletačka, austrijska i francuska vlast, a otok napokon postaje administrativnom cjelinom za vrijeme Habsburške monarhije.

Grad Pag

Nakon što je početkom 20.stoljeća bolest filoksera poharala vinograde po cijeloj Dalmaciji pa i na Pagu, dolazi do masovnog iseljavanja stanovništva ponajviše u prekomorske zemlje.

Pag

Ljepote Paga navodno su još 1925. godine otkrili turisti iz Češke i Poljske i te je godine zabilježeno da je Pag ostvario 6580 noćenja, no pravi zamah turizam doživljava izgradnjom Paškog mosta 1968. godine.

Most za otok Pag