Paška čipka

Povijest i Kultura
Grad Pag ID: PG-TR-129


Paška čipka

Paška čipka je vrsta čipke koju odlikuje iznimna ljepota uzoraka i višestoljetna  tradicija izrade. Prvi zapisi o paškoj čipki potječu iz 15. stoljeća a način izrade i uzorci su se prenosili s koljena na koljeno. 

Na svjetskoj izložbi u Parizu 1937. dobila je zlatnu plaketu kao iznimno vrijedan ručni rad, a carica Marija Terezija je na bečkom dvoru držala pašku čipkaricu koja je šivala čipku za potrebe dvora.

Još i danas se mogu vidjeti žene kako uz pragove svojih domova u uskim paškim ulicama čipkaju ovu predivnu rukotvorinu. U samom središtu Paga (Trg Petra Krešimira IV) uređena je i Galerija paške čipke.

Čipka se može nabaviti u nekoj od boljih suvenirnica u gradu Pagu, a preporučuje se i posjeti sestrama benediktinkama iz samostana sv. Margarite koje su bile glavni pokretač čipkarstva i škole čipke u Pagu. U samostanu se nalazi kolekcija od preko stotinjak eksponata koja se čuva i skuplja preko 150 godina.